شينيون مو

ارايش و ديزاين مو كه به شينيون معروف است يكي از راه هاي زيباتر كردن چهره و تيپ خامهاست .ديزاين دادن مو هنري است كه شينيون كار با توجه به سن -نوع چهره-قدمو-رنگ مو و نوع مراسمي كه مشتري مي خواهد برايش انجام مي دهد .امروزه سبك هاي مختلف شينيون وجود دارد از قبيل شينيون هاي خطي -اروپايي كه هر شينيون كار باتوجه به سبك كاري خود و علاقمندي خودش ان سبك را انتخاب مي كند .شينيون هاي خطي شينيون هاي سنگين و پر كاري هستند .شينيون هاي اروپايي شينيون هاي ساده اي هستند كه پرطرفدارترند .